Seu Electrònica

Projectes d'Ordenances, Reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu

Els projectes d'Ordenances, Reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu la iniciativa del qual els corresponga, incloent les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració d'aquestes normes


Projecte de Reglament regulador del Consell municipal d'associacions esportives d'Almassora

Projecte Reglament regulador del servei de proveïment d'aigua potable i clavegueram

Projecte de modificació del Reglament del Cementeri Municipal.

  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   Informe jurídico.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   114722b

  Informe jurídic
  • Título

   Providència

  • Nom. Archivo:

   Providencia.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   247567b

  Providència

Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives d'Almassora

  • Título

   Projecte

  • Nom. Archivo:

   Proyecto reglamento conductas adictivas.odt

  • Tipo:

   application/vnd.oasis.opendocument.text

  • Tamaño:

   21978b

  Projecte
  • Título

   Informe tècnic

  • Nom. Archivo:

   Informe tecnico reglamento conductas adictivas.pdf

  • Tipo:

   application/binary

  • Tamaño:

   203628b

  Informe tècnic
  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   Informe jurídico reglamento conductas adictivas.pdf

  • Tipo:

   application/binary

  • Tamaño:

   151622b

  Informe jurídic

Projecte d'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Projecte d'Ordenança municipal per la prevenció i control del mosquit tigre en el terme municipal d'Almassora

  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_juridico_1.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   116149b

  Informe jurídic
  • Título

   Esborrany

  • Nom. Archivo:

   borrador.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   290556b

  Esborrany
  • Título

   Informe medi ambient

  • Nom. Archivo:

   informe_medio_ambiente.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   256515b

  Informe medi ambient

Projecte de Reglament per la regulació del funcionament del parc municipal d'educació vial d'Almassora

  • Título

   Esborrany

  • Nom. Archivo:

   proyecto_reglamento.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   253052b

  Esborrany
  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_juridico_2.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   138354b

  Informe jurídic
  • Título

   Informe Intendent-Principal en Cap

  • Nom. Archivo:

   informe_intendente-principal_jefe.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   209059b

  Informe Intendent-Principal en Cap

Projecte d'Ordenança Municipal reguladora del procediment per a la instal·lació d'activitats comercials minoristes i altres serveis

Projecte d'Ordenança Municipal reguladora del procediment per a la instal·lació d'activitats comercials minoristes i altres serveis inclosos en l'annex de la Llei 12/2012, execució d'obres i ocupació de les edificacions subjectes a declaració responsable així com ocupació de la via pública vinculada a obres en Almassora


  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_juridico_proyecto_ordenanza_actividades_comerciales_minoristas.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   166719b

  Informe jurídic
  • Título

   Projecte

  • Nom. Archivo:

   proyecto_ordenanza_para_instalacion_de_actividades_comerciales_minoristas.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   182027b

  Projecte

Proyecte de Reglament del Consell Municipal d'Associacions Veïnals d'Almassora

  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_reglamento_del_consell_sectorial_asociaciones_vecinos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   118134b

  Informe jurídic
  • Título

   Projecte

  • Nom. Archivo:

   reglament_consell_sectorial_dassociacions_de_veins_dalmassora.doc

  • Tipo:

   application/octet-stream

  • Tamaño:

   69825b

  Projecte