Seu Electrònica

Projectes d'Ordenances, Reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu

Els projectes d'Ordenances, Reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu la iniciativa del qual els corresponga, incloent les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració d'aquestes normes


Projecte de la nova Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de via pública amb Instal·lació de Terrasses

Modificació de l'ordenança reguladora de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials de l'Ajuntament d'Almassora

Projecte de Modificació de l'Ordenança del Mercat Municipal d'Almassora

Projecte de modificació de l'ordenança municipal de trànsit

Projecte del reglament per a la creació i regulació del consell de Policia Local de l'Ajuntament d'Almassora

Projecte de modificació de l'ordenança reguladora dels horts urbans ecològics la Vila-roja

Projecte d'ordenança municipal reguladora de l'execució d'actuacions urbanístiques i implantació d'activitats

Projecte per a la modificació de l'ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

Projecte per a l'elaboració d'una nova ordenança reguladora del trànsit de vehicles

Projecte d'ordenança de platges

Projecte del Reglament d'entitats socials INI

Projecte de la modificació de l'ordenança reguladora de l'estacionament a favor de vehicles que transporten persones en mobilitat reduïda

  • Título

   1. Esborrany

  • Nom. Archivo:

   1- Borrador.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   131941b

  1. Esborrany
  • Título

   2. Informe Policia Local

  • Nom. Archivo:

   2. Informe Policía Local.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   120723b

  2. Informe Policia Local
  • Título

   3. Informe secretaria

  • Nom. Archivo:

   3. Informe secretaría.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   98144b

  3. Informe secretaria

Projecte de modificació de l'ordenança de convivència ciutadana

Projecte del reglament regulador del "Consell de la Joventut d'Almassora"

Projecte de Reglament regulador del Consell municipal d'associacions esportives d'Almassora

Projecte Reglament regulador del servei de proveïment d'aigua potable i clavegueram

Projecte de modificació del Reglament del Cementeri Municipal.

  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   Informe jurídico.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   114722b

  Informe jurídic
  • Título

   Providència

  • Nom. Archivo:

   Providencia.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   247567b

  Providència

Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives d'Almassora

  • Título

   Projecte

  • Nom. Archivo:

   Proyecto reglamento conductas adictivas.odt

  • Tipo:

   application/vnd.oasis.opendocument.text

  • Tamaño:

   21978b

  Projecte
  • Título

   Informe tècnic

  • Nom. Archivo:

   Informe tecnico reglamento conductas adictivas.pdf

  • Tipo:

   application/binary

  • Tamaño:

   203628b

  Informe tècnic
  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   Informe jurídico reglamento conductas adictivas.pdf

  • Tipo:

   application/binary

  • Tamaño:

   151622b

  Informe jurídic

Projecte d'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Projecte d'Ordenança municipal per la prevenció i control del mosquit tigre en el terme municipal d'Almassora

  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_juridico_1.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   116149b

  Informe jurídic
  • Título

   Esborrany

  • Nom. Archivo:

   borrador.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   290556b

  Esborrany
  • Título

   Informe medi ambient

  • Nom. Archivo:

   informe_medio_ambiente.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   256515b

  Informe medi ambient

Projecte de Reglament per la regulació del funcionament del parc municipal d'educació vial d'Almassora

  • Título

   Esborrany

  • Nom. Archivo:

   proyecto_reglamento.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   253052b

  Esborrany
  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_juridico_2.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   138354b

  Informe jurídic
  • Título

   Informe Intendent-Principal en Cap

  • Nom. Archivo:

   informe_intendente-principal_jefe.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   209059b

  Informe Intendent-Principal en Cap

Projecte d'Ordenança Municipal reguladora del procediment per a la instal·lació d'activitats comercials minoristes i altres serveis

Projecte d'Ordenança Municipal reguladora del procediment per a la instal·lació d'activitats comercials minoristes i altres serveis inclosos en l'annex de la Llei 12/2012, execució d'obres i ocupació de les edificacions subjectes a declaració responsable així com ocupació de la via pública vinculada a obres en Almassora


  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_juridico_proyecto_ordenanza_actividades_comerciales_minoristas.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   166719b

  Informe jurídic
  • Título

   Projecte

  • Nom. Archivo:

   proyecto_ordenanza_para_instalacion_de_actividades_comerciales_minoristas.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   182027b

  Projecte

Proyecte de Reglament del Consell Municipal d'Associacions Veïnals d'Almassora

  • Título

   Informe jurídic

  • Nom. Archivo:

   informe_reglamento_del_consell_sectorial_asociaciones_vecinos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   118134b

  Informe jurídic
  • Título

   Projecte

  • Nom. Archivo:

   reglament_consell_sectorial_dassociacions_de_veins_dalmassora.doc

  • Tipo:

   application/octet-stream

  • Tamaño:

   69825b

  Projecte

Projecte del reglament regulador del Consell de Cultura

Projecte del reglament del Consell d'Entitats Socials y ONG d'Almassora