Seu Electrònica

Despeses protocol·làries, dietes i despeses de viatge

La quantia anual de les despeses protocol·làries, dietes i despeses de viatge generats per les persones d'alts càrrecs, indicant el perceptor i el motiu dels mateixos; així com els de les altres persones previ judici de ponderació i dissociació de dades i els de qualssevol altres empleats municipals, indicant únicament, en aquest cas, el motiu.