Seu Electrònica

Ocupació pública

Programa de subvencions d'Iniciativa Social EMCORP 2017

Destinat a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals, per a la realització d'obres o servidios d'interès general.


Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE).


Mitjançant la subvenció obtinguda de 36.799,78 euros, juntament amb l'aportació municipal que ascendeix a 1.183,44 euros, s'ha procedit a la contractació de 4 persones, dos peons per a la realització de manteniment i limieza de vials, solars i edificis municipals i dos ordenazas o conserges per a tasques de suport com a atenció telefònica, informació, etc.

Programa de subvencions d'Iniciativa Social EMCORD 2017

Destinat a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana.


Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE)


Mitjançant la subvenció obtinguda de 69.451,20 euros, juntament amb l'aportació municipal que ascendeix a 2.366,88 euros, s'ha procedit a la contractació de 8 persones , quatre peons per a la realització de manteniment i limpìezade vials, solars i edificis municipals i quatre ordenances o conserges per a tasques de suport com a atenció telefònica, informació, etc.

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

BORSA TREBALLADOR/A SOCIAL

03-04-2018 Bases específiques borsa de treballador/a Social

22-06-2018 Borsa d'encarregat de manteniment per al SMML

13-03-2018 BecAlmassora-Futur 2018

10-11-2018 Borsa d'oficial de serveis múltiples del SMML

4256