Seu Electrònica

Ocupació Pública

Programes d'Ocupació Pública
*

El tramite para realizarlo telemáticamente es el siguiente: https://www.almassora.es/ca/articulos/tramitacio-online-de-proves-selectives

Altres Programes d'Ocupació

Pla d'ocupació municipal 2024

Bases generales para la selección de personal funcionario o laboral fijo

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

Concurs de trasllats voluntari entre auxiliars administratius - Subgrup C2

19/03/2024 - Convocatòria per a la provisió en comissió de servicis de 3 llocs d'Agent de Policia Local

Procés selectiu de Tres Places de Tècnic/a d'Administració General

El termini de presentació d'instàncies és de 10 dies hàbils des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Proceso de selección de Trabajador/a Social

Procés selectiu d'Una Places d'Enginyer Tècnic d'Obra Pública

El termini de presentació d'instàncies és de 10 dies hàbils des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Procés selectiu de Tres Plaçes de Conserge d'Instal·lacions Municipals

Procés selectiu d'una plaça de Tècnic Agent d'Igualtat

Plazo de presentación de instancias del 17 al 31 de mayo de 2024

Procés selectiu d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

Documents d'interès

Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça d'Enginyer/a Industrial.

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a.

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Delineant

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Tècnic de Sostenibilitat

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Monitor/a de Biblioteca

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça d'Arquitecte/a

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Monitor/a d'Aula de Natura

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, dos plazas de Ingeniero/a Técnico/a Informático/a

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de Programador/a Informático/a

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de Trabajador/a Social (Personal funcionario)

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de Animador/a Juvenil

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, seis plazas de Auxiliar Administrativo/a (Personal funcionario)

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de conserje

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, tres plazas de trabajador/a social (Personal laboral)

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de monitor/a de servicios sociales

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de monitor/a de servicios sociales (media jornada)

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de animador/a de servicios sociales (media jornada)

05/01/2024 - Proceso de selección para proveer, mediante el sistema de concurso, al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, por el turno libre, una plaza de auxiliar administrativo/a (personal laboral)

Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal d'una plaça d'Oficial de serveis múltiples del cementeri

Bases procés de selecció d'una plaça de tècnic/a d'integració social a l'Ajuntament d'Almassora

Bases del procés de selecció d'una plaça vacant a l'Ajuntament d´Almassora de promotor/a d'igualtat

Procés de selecció de sis places de conserge d'instal·lacions municipals

Procés de selecció d'Auxiliar Administratiu

Una plaza de Encargado del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

Proceso selectivo de educador/a social

3 plazas de Oficial del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

Procés selectiu 12 places d'Agent de Policia

Proceso de selección en propiedad de una Plaza de Oficial de Policía Local por promoción interna

28-11-2020 Procés Selecció | Psicòleg

28-11-2020 Procés de Selecció | Tècnic d'Administració General

Per raó de la crisi sanitària de la COVID-19 es permetrà l'assistència a l'obertura de sobres amb identificació del personal aspirant de l'examen test fins a completar aforament màxim.

28-11-2020 Procés de Selecció | Agent de Desenvolupament Local

17-04-2019 Bolsa de trabajo de Delineante

7524