Seu Electrònica

Ocupació Pública

Programes d'Ocupació Pública

El plazo para la presentación de instancias para la participación en los procesos de selección empezará una vez se publique en el DOGV

Altres Programes d'Ocupació

Documents d'interès

Bases generales para la selección de personal funcionario o laboral fijo

Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs

Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal d'una plaça d'Oficial de serveis múltiples del cementeri

Concurso de méritos abierto a otras administraciones públicas para cubrir dos puestos vacantes de auxiliares administrativo/as

Proceso de selección de una plaza de técnico/a de integración social en el Ayuntamiento de Almassora

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso de selección de una plaza vacante en el Ayuntamiento de Almassora de promotor/a de igualdad

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Procés de selecció de sis places de conserge d'instal·lacions municipals

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso de selección de Auxiliar Administrativo

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso de selección de Trabajador/a Social

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso selectivo de educador/a social

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Bases concurso de traslados voluntario entre auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Almassora

El plazo de presentación de Instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

  Procés de selecció per promoció interna d'Auxiliars Administratius

  El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

  Una plaza de Encargado del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

  3 plazas de Oficial del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

  Procés selectiu 8 places d'Agent de Policia

  Procés de selecció en propietat d'una Plaça d'Intendent de Policia Local per promoció interna

  Proceso de selección en propiedad de una Plaza de Oficial de Policía Local por promoción interna

  Proceso de promoción interna de funcionarización

  28-11-2020 Procés Selecció | Psicòleg

  01-02-2022 Jefatura de área de servicios a las personas

  28-11-2020 Procés de Selecció | Tècnic d'Administració General

  Per raó de la crisi sanitària de la COVID-19 es permetrà l'assistència a l'obertura de sobres amb identificació del personal aspirant de l'examen test fins a completar aforament màxim.

  28-11-2020 Procés de Selecció | Agent de Desenvolupament Local

  15-05-2021 Inspector de solars i zones rurals (Promoció interna)

  29-05-2021 Cobertura temporal d´un lloc d´adjunt de secció d´activitats i disciplina urbanística per comissió de serveis.

  16-01-2020 Procés de Selecció d'Oficials de Policia Local

  05-12-2019 Procés de Selecció de 10 Agents de Policia Local

  23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

  31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

  17-04-2019 Bolsa de trabajo de Delineante

  2659