Seu Electrònica

Identitat dels titulars dels òrgans directius i del personal de gabinet i assessorament

La identitat dels titulars dels òrgans directius i del personal de gabinet i assessorament, indicant el càrrec o grup polític del que depèn la seua designació, la persona que els ocupa i la descripció del lloc de treball