Seu Electrònica

Ordenances fiscals

Les Ordenances Municipals del nostre ajuntament són les normes jurídiques que regulen els diferents aspectes de la vida dels ciutadans d'Almassora.


Les Ordenances es dissenyen en el propi Ajuntament i la competència per a aprovar les mateixes correspon al Ple de l'Ajuntament, l'òrgan de govern municipal que està integrat per la totalitat de regidors de la Corporació i que disposa de totes les atribucions per a adoptar de decisions d'especial transcendència i importància.


Els tipus d'Ordenances poden ser tants com la pròpia activitat local que regulen. D'una banda distingirem entre les Ordenances Fiscals, que són aquelles que contenen matèria de caràcter tributari i les que es refereixen o regulen la resta de matèries, anomenades Ordenances Generals.

Ordenances fiscals