Seu Electrònica

Dades estadístiques de contractes adjudicats

Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.


Volum pressupostari de contractes adjudicats 2018

Volum pressupostari de contractes adjudicats 2017

Volum pressupostari de contractes adjudicats 2016