Seu Electrònica

Beneficis, regals i obsequis

Els beneficis tals com a telèfons mòbils, equips informàtics, vehicles o targetes de crèdit, o l'accés gratuït o subvencionat a instal·lacions i serveis municipals, dels quals disposen les persones incloses en l'epígraf i) d'aquest article, així com les persones incloses en l'epígraf f) previ judici de ponderació i dissociació de dades i altres empleats municipals, indicant en aquest últim suposat únicament el grup o categoria

Beneficis, regals, obsequis