Seu Electrònica

Actes de les sessions plenàries

Portal de transparència

Les actes de les sessions plenàries, amb les limitacions que la legislació de protecció de dades personals establisca


*

Actes de les sesions plenàries exercici 2024

Actes de les sessions plenàries exercici 2023

Actes de les sesions plenàries exercici 2022

Actes de les sesions plenàries exercici 2021

Actes de les sessions plenàries exercici 2020

Actes de les sessions plenàries exercici 2019

Actes de les sessions plenàries exercici 2018

Actes de les sessions plenàries exercici 2017

Actes de les sessions plenàries exercici 2016