Seu Electrònica

Plans i programes anuals i plurianuals

Portal de transparència
Els plans i programes anuals i plurianuals, especificant els seus objectius concrets, activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució. També els documents que reflectisquen el seu grau de compliment i resultats, juntament amb els indicadors de mesura i valoració, seran publicats periòdicament, amb una freqüència mínima anual.

2024

2023

2022

  • Título

   Pla d'objectius municipal 2022

  • Nom. Archivo:

   Pla d'objectius personal municipal 2022 període 1 de juliol a 31 de desembre de 2022.pdf

  • Tipo:

  • Tamaño:

   b

  Pla d'objectius municipal 2022

2021

  • Título

   Pla estratègic de subvencions

  • Nom. Archivo:

   18-02-2021 plan estrategico de subvenciones.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   869958b

  Pla estratègic de subvencions

2020

2019

2018

  • Título

   I Pla d'Igualtat

  • Nom. Archivo:

   PIO-INTERN-r.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   2806334b

  I Pla d'Igualtat

2013 - Pla de reducció de càrregues administratives