Seu Electrònica

Encomanes de gestió

Les encomanes de gestió que se signen, amb indicació del seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es realitzen amb esment dels adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i import de la mateixa.