Seu Electrònica

Declaracions anuals de béns i activitats

Previstos en la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana. En tot cas, s'ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns immobles i es garantirà la privadesa i seguretat dels seus titulars

Relación