Seu Electrònica

AVÍS: Suspensió de terminis administratius per la crisi del COVID-19

Suspensió de terminis administratius de les entitats del sector públic per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Amb l'objectiu de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els termes i els terminis administratius com una de les mesures adoptades per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

El còmput dels termes i terminis es reiniciarà en el moment en què perda vigència la normativa reguladora abans assenyalada o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquesta.

No se suspenen termes ni interrompen terminis d'aquells procediments i resolucions que vinguen motivats per fets justificatius de l'estat d'alarma.

En els casos en què es pogueren produir perjudicis greus per a les persones, l'Ajuntament d'Almassora podrà acordar, de manera motivada, algunes mesures que es limitaran a l'estrictament necessari, sempre que les persones interessades estiguen d'acord.

Arribat el moment, l'Ajuntament d'Almassora avisarà en aquesta Seu Electrònica de la data en la qual queden reactivats tots els termes i terminis.

Aquestes mesures no impedeixen que vosté puga iniciar o continuar realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta Seu Electrònica.