Sede Electrónica

Planes y programas anuales y plurianuales

Portal de transparencia

Els plans i programes anuals i plurianuals, especificant els seus objectius concrets, activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució. També els documents que reflectisquen el seu grau de compliment i resultats, juntament amb els indicadors de mesura i valoració, seran publicats periòdicament, amb una freqüència mínima anual.

2019

2018

  • Título

   Plan objetivos 2018

  • Nom. Archivo:

   01-07-2018 PLAN DE OBJETIVOS 2018.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   833390b

  Plan objetivos 2018

2017

  • Título

   Plan de objetivos 2017

  • Nom. Archivo:

   30-03-2017_plan_de_objetivos_2017_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   603479b

  Plan de objetivos 2017
  • Título

   Modificación Plan de Objetivos 2017

  • Nom. Archivo:

   Modificación plan de objetivos 2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   345518b

  Modificación Plan de Objetivos 2017

2016

  • Título

   Retribución por objetivos 2016

  • Nom. Archivo:

   20-12-2016_retribucion_por_objetivos_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   360047b

  Retribución por objetivos 2016
  • Título

   Plan de objetivos 2016

  • Nom. Archivo:

   plan_objetivos_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   702426b

  Plan de objetivos 2016

2013